اقرار و اعتراف اصحاب به…..

سنگ چه کسانی را به سینه می‌زنیم؟ وقتی خود صحابه اقرارواعتراف می‌کنند به گناه، بی‌عدالتی وبدعت وغیره، چرا ما قبول نمی‌کنیم و کاسه داغ‌تراز آش می‌شویم؟ درست مثل این‌که امام جماعت مسجد محله بگوید: من عادل نیستم، من گناهی مرتکب شدم، اما یک عده‌ای قبول نمی‌کنند و می‌گویند امام جماعت ما عادل است وکوچک‌ترین گناهی هم انجام نداده.


ادامه مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.