امثال وحکم ونظرات در عرصه های مختلف
امثال وحکم ونظرات در عرصه های مختلف
تدوین: حسیب شحاده
استاد دانشگاه هلسینکی فنلاند

❊ سرِقت افكار یک شخص را نامش میگذاریم سرقت ادبی ( pliagiaism)؛ سرقت  فکر اشخاص زیادی را  اسمش می گذارند پژوهش!
❊  دوعلت اصلی مشكلات درزندگی مان: بدون تفكر اقدام می کنیم، و یا درفکرکردن بدون اقدام غرق می شویم .
❊ نیمی از آنچه به آن فكر می کنیم نمی نویسیم ، و نیمی از آنچه که می نویسیم منتشر نمی کنیم  ونیمی از آنچه ما مننشر می کنیم خوانده نمی شود، وبیمی دیگر از این که خوانده می شود درک نمی شود، ونیمی ازآنچه درک می شود به فراموشی سپرده می شود .
‮❊  بسیاری از امور که مردم دندان های خودرا بخاطر آن بهم می فشارند، شایسته است افكارشان را با آن بجوند .
❊  کسانی هستند که  هیچگاه  حاضر نیستند از افكار اشتباهشان برگردند  چون آن افكار را بیشتر از حقائقَ‮ دوست دارند. 
‮❊  ملت ها نمی میرند بلکه ممکن است به انحَطاط برسند !

❊ همه بفکر  تغییر  جهانند، واز فکر تغییر خویش غافلند.
‮❊  اگر‮ نیرنگ درجامعه ی شایع شد، وبه شکل عادت درآمد آن جامعه روبه نابودی خواهد رفت .

‮‮❊  درجنگل   شاخه های درختان با همدیگر می جنگند ولی درزیر زمین ریشه های  آنان یکدیگر را درآغوش گرفته اند .

‮❊  وای برمردمی که فقط درپی تشییع جنازه صدایشان بلند است.
‮❊  غریب‮ ترین غریبان کسی است که در وطن خود غریب بماند
‮❊  فقر انسان در وطنش از او  غریبه می سازد.
‮❊    وطندوستی یعنی تنفراز اشغالگری بیگانه در همه ی اشکالش .
‮❊ ارزشمندترین درد ورنج کشیدن ها ،‮ دردورنج کشیدن بخاطر کشور است‮.
‮❊  مُعضل برخی جوامع  دراین است  که نخبگان کارمند دولت می شوند.

‮❊ نژاد پرستی  خصومتی  مطلق است،‮  که نه تنها به جدا کردن افراد ازهم می پردازد،‮  بلکه هوشمندی، جانها  و فرصت ها را از میان برمی دارد .
‮❊  شیطان پنداشتن دیگری،‮ نشانه ی بزرگ شدن تکبر ذاتی و کرنش دربرابر آن است .
❊   وقتی می نویسی وجود داری  و هنگامیکه می خوانی بدست می آوری‮!
‮❊   چه شگفت انگیز است مقام قلم، وقتی تاریکی را می راند ونور را می پراکند.
❊  عبرت آموزی فقط در خواندن چیزی سودمند نیست بلکه بکاری گیری آن است.

‮❊  نه هرکسی که قلم بدست گرفت می تواند بنویسد، ونه هرکسی که مینویسد خلاقیتی را پدید آورده است.
❊  هیچ تمایلی ندارم که باکسی معاشرت کنم که بیش از آنچه خوانده است می نویسد .
‮❊  سیاحت عقل؛  سیر در گردشگاه بشریت است.
❊  هرکس کتابی را امانت می دهد نادان است وهرکه آن را پس می دهد نادانتر!.
❊ هرگاه کتابی را می خوانم پنجره ی را بسوی افزایش اگاهی ام باز کرده ام .
❊کسانیکه نمی خوانند، نمی توانند موردی را بیابند که درباره ی آن فکر کنند، بنابراین حرفی برای گفتن ندارند .
❊  پرحرفی نماد عقب ماندگی در جوامعی است که مطالعه  ندارند.
‮❊  نقش یک نویسنده گاهی در حد ایجاد رابطه میان الفاظ کاهش یافته ومحدود می شود .
❊ واقعا چقدر سخت است  که کلمات شایسته ی را برای نوشتن پیدا کنیم !
‮❊   نوشتن یعنی درد وزحمت نویسنده،  وبهره بردن خواننده! 
‮❊   نوشتن بازدارنده ی فرسودگی درون انسان است.
❊  نویسندگی از دقیق ترین فنون  و سخت ترین آنهاست.
❊  نقْد همان بیدار کردن متن از خواب است  .
 تنها موردی که  همیشه برایش افسوس می خورم این است که فرصت مطالعه ی کتابهای را  که علاقمند به خواندن انها بوده ام به من دست نداده است.
برای مخالفت  ورزیدن و شگرد داشتن، باور داشتن وباورنداشتن  موردی یا پیدا کردن چیزی که می خواهید درباره ی آن  صحبت  کنید ، مطالعه را نخواهید ، بلکه  برای افزایش  وزن ذهن وگسترش دامنه ی فکر تان  مطالعه کنید. .
تهیه وترجمه : نجوای کنگان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.