خلاصه سی دی یین و یانگ (۲) از آقای امین


برای هر موجودی ، هر سیستمی ، یک فرد به صورت انفرادی ، برای یک جامعه و یک خانواده ، قانون یین و یانگ وجود دارد که این دو تا نیرو به صورت اضداد وارد عمل می شوند و مدام در حال کشمکش با همدیگر هستند.
نیروی یین (سیاهی) به عنوان نیروی خام ، تاریکی ، ناپخته بودن وارد عمل می شود .
نیروی یانگ (سفیدی) به عنوان پخته بودن ، کهن سالی ، روشنایی و مثبت وارد عمل می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.