خلاصه وترجمه کتاب: آمریکا در دوران جنگ سرد شخصیت افراد را به بازی می گیرد

آمریکا در دوران جنگ سرد  چگونه شخصیت افراد را به بازی می گیرد ؟

Image result for Cold War Anthropology: The CIA, the Pentagon, and the Growth of Dual Use Anthropology          Author(s): David  H. Price
كتاب: انسان شناسی دوران جنگ سرد بوسیله سیا وپنتاگون
انسان شناسی جنگ سرد
عنوان اصلی: Cold War Anthropology
تألیف: دیوید إچ پرایس
 چاپ وانتشار:2016
معرفی نویسنده : "پرفسور دیوید اچ پرایس"، استاددانشگاههای ایالات متحده، متولد  سال 1960، در حال حاضر استاد انسان شناسی در دانشگاه سنت مارتین واشنگتن است. او تحقیقات متنوعی در سایت های انسان شناسی و باستان شناسی  در ایالات متحده، فلسطین، مصر و یمن انجام داده و یکی از اعضای موسس "شبکه انسان شناسان نگران" است، وچند کتاب معتبر درهمین عرصه نوشته اشت  البته   هم اکنون به طور مداوم در سایت  «Counterpunch»  «کانترپانچ»   و سایر مجلات و وب سایت های معروف دیگر موضوعات پژوهشی خودرا عرضه می کند:
 او دراین کتاب می نویسد:
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا دردوران جنگ سرد (1947-1991) علوم اجتماعی را به منظور دستیابی به اهداف خود بکار برد واکنون همچنان از تجربیات آن استفاده می کند، درواقع بسیاری از دانشمندان وابسته در خونریزی ها و درد و رنج مردم بی گناه  نقش موثری داشتند . این کتاب رابطه بین انسان شناسان ، سازمان سیا و پنتاگون و چگونگی طراحی پروژه های تحقیقاتی  و استفاده از دانشمندان و متخصصان   این دانش را در طول جنگ سرد  افشا می کند..
  پژوهشگر این کتاب به کارگسترده  و روابط پنهان سازمان های مخفی  دولتی ، نظامی و اطلاعاتی و انسان شناسان در ایالات متحده از پایان جنگ جهانی دوم تا جنگ ویتنام پرداخته است. این نویسنده گفتار خود را به نقل از یکی از کارشناسان سابق آژانس اطلاعات مرکزی در ایالات متحده که به عنوان «سیا» معروف است آغاز می کند:  «پس از همه ی اتفاقات جاری،  باید گفت که  "سیا"   سازمان پلیس مخفی سرمایه داری آمریکا ست، که روز و شب به پر کردن  "خلاء نشتی" است که در "سدسیاسی" سرمایه داری رخ داده مشغول است تا  بصورتی آسان تر صاحبان شرکت های آمریکایی   در کشورهای فقیر به غارت منابع مردم بپردازند. ».


اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا

 "پرایس" دربخشی از کتابش می نویسد: که در پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده در پایان جنگ جهانی دوم،در موقعیتی نادر در میان فاتحان قرارگرفت و تنها کشور در گیر جنگ جهانی بود  که  آسیب  صنعتی چندانی بابت جنگ ندید  ودر نتیجه فرصت های اقتصادی منحصر به فرد ی برایش ایجاد که فرصت گسترش نفوذ  قابل توجهی را در سطح جهانی برایش فرهم شد.تا جائیکه مهندس جنگ سرد برای مهارشوری "جورج کنان" در سال 1948 معتقد است : که ایالات متحده وارد  عصر رونقی از اقتصادجهان شدکه تا قبل از آن اینگونه رونقی دیده نشده است :  کشور ما درنظام اقتصاد جهانی  حدود 50 درصد از ثروت جهان را دراختیار دارد، اما تنها 6.3 درصد از جمعیت این کشور این ثروت را دراختیار دارند .. در این وضعیت، ما مورد حسادت و خشم قرار می گیریم . کار واقعی ما دراین دوره برای آینده؛  الگوی نوآوری در روابط است که به ما اجازه خواهد  داد که این وضعیت اختلاف مادی را حفظ کرده و ان را تقویت کنیم ... برای تامین این هدف ، ما بایددر این راه  با رها کردن امور عاطفی و خیال بافی،  در همه جا بر اهداف ملی خود بصورت فوری متمرکزشویم ... ما باید صحبت  کردن در ابهام و اهداف غیر واقعی مانند حقوق بشر و بالا بردن سطح استانداردهای زندگی و دموکراسی را متوقف کنیم ».

پروفسور دیویدپرایس،  سیاست خارجی   ایالات متحده بوسیله ی کنان را در  دهه های چهل و پنجاه  اینگونه تعبیر می کند: »کنان درک می کرد که سیاست خارجی ایالات متحده نمی تواند به طور جدی   برای بهبود حقوق بشر، و بالا بردن سطح استانداردهای زندگی، معرفی اصلاحات واقعی دموکراتیک  تلاش کرده واز آن حمایت کند. با این حال،  از اهمیت بازی کردن  با این الفاظ   و این اهداف غیر منطقی و مرموز به عنوان ابزار تبلیغاتی بین المللی و داخلی  را کاهش داد و  بحث در مورد این مسائل  را مسخره  نامید  و به ناتوانی بسیاری از جامعه شناسان آمریکایی در به رسمیت شناختن   چنین انگیزه هایی که در  موقعیت خود  به خدمت  اینچنینی در بسیاری از برنامه های اساسی سیاست خارجی آمریکا در دوران جنگ سرد که خاصه  دانشگاهیان آمریکایی هستند اشاره کرد چون این مسائل با هم در ارتباط بودند. ».

در پایان جنگ که  سوء ظن  های  به سازمان اطلاعاتی  وامنیتی نظامی آمریکا بروز کرد و  تحت فرمان اجرایی صادر شده توسط رئیس جمهور ترومن ، دفتر خدمات استراتژیک،کوتاه به عنوان «OSS» در  1 / اکتبر 1945، منحل شد و وظایف اطلاعاتی به وزارتخانه های خارجه و جنگ، سپرده شد که این اتفاق حدود 664 روز قبل از تاسیس سازمان سیا «CIA» بود اما سرویس های اطلاعاتی وقت ،  در طی  مشاهده وارزیابی برخی از عملکردهای خود،  به عدم تعادل در عملکرد سازمانی پی برده بودند وبه اتخاذ روشی جدید فکر می کردند...
رابطه ی مبهم
این نویسنده  با دقتی مفصل  روابط متنوع میان انسان شناسان ذکر کرده است (مطالعه علمی انسان و رفتار او ) و سازمان های اطلاعاتی  ایالات متحده آمریکا از جنگ جهانی دوم تا جنگ ویتنام پژوهش مورد بحث را تحت  عنوان مککارتیسم و آزار و اذیت انسان  در دستور کار قرار داده بودند.
نویسنده،  تحقیقات خود را با تکیه بر مجموعه ی عظیمی از مواد آرشیوی از یادداشت ها و اسناد منتشر نشده درخواست های سازمان سیا در ایالات متحده و وزارت دفاع «پنتاگون» و دیگر ساختارهای دولتی مورد بررسی قرار داده است .
او با تجزیه و تحلیلی دقیق، افشا کننده  موضوع جریان همدستی انسان شناسان با سازمان های دولتی ایالات متحده در طول جنگ سرداست  و کار خود را به دو بخش تقسیم کرده است   اول؛ به طور کلی  نگرش به اشکال نظم و انضباط و رفتار در سیاست خارجی ایالات متحده، دوم ؛ موضعی که  که او خود را  در موقعیت تراز وسط قرار داه و به اعتراض  به تغییر در رویکرد پرداخته است..
  نویسنده در بخش اول  «ساختار سیاسی و اقتصادی  مبتنی بر نظم و انضباط در جنگ سرد»مورد توجه قرارداده و  در آن  به چگونگی توسعه نظم و انضباط و توسعه ی رفتار منظومه ی روابط سرویس های اطلاعاتی پس از جنگ جهانی دوم تمرکز دارد.
  "پرایس "  استدلال  می کند : که   زمینه ی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا  با تغییر  روند مبارزه   علیه فاشیسم و توتالیتاریسم  به اتخاذ سیاست نوسازی و توسعه استعمار نو پرداخته است..
 و ارتباط بین سرویس های اطلاعاتی و فدرال  در مورد پس از جنگ جهانی دوم و انسان شناسان، و همچنین ساختارهای بودجه های بزرگ مانند آژانس ایالات متحده برای توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID). و گفتمان آن در تأثیر گسترده فضای سیاسی متکی بر توسعه همه ی انواع  دانش را تشریح می کند.
که این بخش در پنج فصل مورد کنکاش قرار داده است: اول، اقتصاد سیاسی و تاریخ سازمان سیا در جنگ سرد  دوم، سایه طولانی جنگ جهانی دوم. سوم، بکارگیری مجدد انسان شناسی حرفه ای در جهان قبل  از جنگ. سوم، پس از جنگ: مراکز و کمیسون ها، سمینارها، و پروژه های دیگر بخشی از جنگ سرد است. چهارم، انسان شناسان و دولت: کمک، بدهی، و دیگر سلاح های جنگ سرد برای دولت قدرتمند. پنجم، آهنگ میان برنامه..
نظامی گری درتحقیقات اجتماعی
در بخش دوم کتاب :پرایس از طریق تجزیه و تحلیل دقیق  دانشمندان مردم شناسی و موسسات خاص، از جمله تریبونهای دانشگاهی مانند »بنیاد آسیا و انسان شناسان مستقل» جرالد هیکی و تمرکز بر «انسان شناسان درپیوند با امنیت ملی ». به بحث تاثیر نگرانی های فزاینده از انسان شناسان در هر دو دخالت پنهان و آشکار  ، که توسط نظامی گری تحت سلطه دولت آمریکا قرار گرفته را اشکار می کند، وتوضیح میدهد: بطوریکه این رویه از اواخر دهه شصت قرن گذشته، نفوذ جناح رادیکال   ازطریق اتحادیه ی انسان شناسی آمریکایی از طریق  تعیین کد رفتاری به اوج خود رسیده است..

نویسنده دراینجا فراخوانی را برای  نقد و یک بازرسی مداوم از تاریخ روابط معاصر در استفاده  دوگانه از این موضوعمطرح می کند ، البته او در می یابد که با وجود بحران های مکرر و تلاش  دروغین باید مشکلات سیاسی  را با استفاده از اخلاق ونه از مسیر سیاست، بلکه با تمرکز برروند روبه رشد  ساختار فقدان اخلاق در میان بسیاری از آمریکایی ها و سیاستمداران ومتحدانشان  دردستگاههای اطلاعاتی و ارتش وابسته  باید حل شود...
استفاده  دوگانه
 دیویدپرایس  به تاکید بر زمینه  «استفاده دوگانه»از انسان شناسی، می گوید :که اصطلاح «استفاده دوگانه» در آغاز توسط علوم فیزیکی مورد تایید قرار گرفته است که اشاره به روابط همزیستی، اغلب ناشناخته، بین علم «عملی» و «خالص» دارد، توجه خاص به استفاده از  این نشان، توسط ارتش آمریکا  معمول شد  و در موضع توصیف روابط بین نظم و انضباط رفتاری و اخلاقی و نظامی،با  درجات مختلف از همدستی دولتی ونظامیگری امریکا در تغیر هدفدار این علم بدون توجه به درخواست دانشمندان بی طرف  بکار گرفته شد که اغلب بی پروا  وجهت دار بود که گاهی اوقات بسیار عمدی - در تجزیه و تحلیل  سازمان هایی که به طور مستقیم  با سرویس های اطلاعاتی نظامی   برای تحقیقات در مناطق مختلف جهان کار را شروع می کرد  که  از طریق مرکز سیاسی عمومی تشکیل  شده ، بودجه و هزینه  ان های تامین می گردید..

از میان رفتن قطب نمای اخلاقی

پروفسور دیوید  پرایس در پایان  به کنار کشیدن  انسان شناس معروف مارشال ساهلنز  86 ساله،اشاره می کند  که در سال 2013 از آکادمی ملی علوم آمریکا به دلیل اعتراض خود استعفا داد با اینکه او از اعضای برجسته ی آکادمی انسان شناسان بود  ولی از تلاش  پروژه های تحقیقاتی که بودجه ی آن توسط موسسه تحقیقات نظامی آمریکائی تامین می شد ، بشدت خشمگین شده و این کار را کنار گذاشت .
شالینز در نامه استعفای خود   این تحقیقات دانشگاهی در حال رشد را برای   کمک  به علوم اجتماعی نظامی، پروژه های تحقیقاتی  توصیف کرد که در راستای حمایت  از پژوهش های علمی و اجتماعی به منظور بهبود عملکرد جنگی ارتش ایالات متحده است که می خواهد   بیش ازاین به غارت  وخونریزی علیه مردم جهان ،به نام مردم آمریکا  که نهایتاً منجر به تحمیل درد و رنج  بسیاری   برای بشریت طی  جنگ  های غیر ضروری است بپردازد .
 نویسنده درپایان نتیجه گیری می کند: اکنون این روش درارتش آمریکا به یک مرحله خطرناک  رسیده و نیاز به یک بررسی جامع دارد ، چون  با این وضعیت  باید شاهد  وقوع فاجعه  در مناطق مختلف بسیاری از کشورها ی جهان باشیم...
تهیه وترجمه: نجوای کنگان
منبع:

    Cold War Anthropology: The CIA, the Pentagon, and the Growth of Dual Use Anthropology

        Author(s): David  H. Price
        Published: 2016
        Pages: 488
        Illustrations: 2 illustrations
        Sales/Territorial Rights: World


 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.