سیستم ایکس؛ مقاله همسفر سمیه

سیستم ایکس از سه بخش ناقل‌های عصبی، هورمون‌های درون‌ریز و برون‌ریز تشکیل‌شده است. سیستم ایکس یک مجموعه و یک ساختار می‌باشد و از بخش‌های مختلف تشکی شده و این بخش‌ها به‌صورت هماهنگ عمل کرده و هدف خاصی را دنبال می‌نمایند. هر رفتار و حالتی در انسان به سیستم ایکس مرتبط است، در بدن انسان مخدرهای طبیعی تولید می‌شود که این عملکرد نیز به سیستم ایکس مرتبط است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.