فرقه‌های غلات از زمان حضرت علی(ع) تا زمان امام باقر(ع)

دین اسلام در طول دوران پر تلاطم و حوادث گوناگون خود وقایع خونباری را تجربه کرد و مذهب تشیع از آنجایی که حکومت‌های حاکم را غاصب و ظالم می‌دانست، قیام‌هایی را بر ضدّ آنان ترتیب می‌داد و گاهی چنان عرصه را بر حکومت‌ها تنگ می‌کرد که حکومت، شکست خود را نزدیک می‌دید. اما اکثر قریب به اتفاق این شورش ها سرانجام منجر به شکست می‌شد


ادامه مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.