کارگاه آموزشی خصوصی همسفران دوشنبه ۹۵/۱۰/۱۹

دوشنبه 19 آذر ماه 1395 جلسه چهارم از دور سی ام کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 شعبه سلمان فارسی اصفهان به نگهبانی خانم اعظم، دبیری خانم مرضیه و استادی خانم آرزو با دستور جلسه  "وادی پنجم و تاثیر ان روی من "رأس ساعت 15 آغاز به کار نمود.


خلاصه سخنان استاد:خدا را شکر می کنم که در این جایگاه قرار گرفتم.دستور جلسه ما وادی پنجم و تاثیر آن روی من است.در وادی اول تا چهارم روی تفکر کار کردیم.در وادی اول یاد گرفتیم که با تفکر ساختارها اغاز می شود و بدون تفکر هرانچه هست رو به زوال می رود.

در وادی دوم یاد گرفتیم هیچ کدام از ما به هیچ نیستیم.

در وادی سوم یاد گرفتیم در مسیر حرکت ،من فقط باید روی توانایی های خودم تمرکز کنم.

در وادی چهارم یاد گرفتیم مسئولیت زندگی ما به عهده خودمان است.

در وادی پنجم فرمان حرکت را صادر می کند و با صراحت می گوید حرکت کنید.تفکر به تنهایی راه حل نیست . شاید در جهان های دیگر تفکر قدرت مطلق حل باشد ولی در بعد فیزیکی ما  و در جهان ما ،تفکر تنها راه حل نیست .در کنگره سه اصل پندار سالم،گفتار سالم و عمل سالم داریم.که پندار سالم منجر به گفتار سالم و گفتار سالم به عمل سالم منتهی می شود و این راه صراط مستقیم است.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.