خامس:”می خواهم برای سال های زیادی اینجا باشم.”

خامس بعد از بازی با خبرنگاران مصاحبه کرد.

اتفاقات زمستان:"فکر می کنم همه چیز خوب بود. رئال یک باشگاه بزرگ است که همیشه می خواهم در اینجا باشم."

فصل آینده در اینجا هستی؟

"بله،چرا که نه. من همیشه برای بازی کردن تمرین می کنم و می خواهم در اینجا باشم."

تعویض:"شما همیشه می خواهید بازی کنید. در حال حاضر که بیشتر بازی کرده ام کمی همه چیز تغییر کرده است. امروز روز خوبی برای ما بود."

رابطه با زیدان:"خوب است. او مربی فوق العاده ای است و استعداد زیادی دارد. در خصوص چیزی که با او صحبت کردم،صحبت شده و نمی خواهم در این خصوص صحبت کنم."

آن چه که شما نیاز داربد:"این سوال را باید از مربیان پرسید."

ناپولی:"آن ها بازیکنان عالی دارند. آن ها همیشه خوب حمله می کنند و بازی در استادیوم آن ها سخت خواهد بود. باید در آنجا گلزنی کنیم، یک،دو و یا حتی بیشتر."

بارسا:"قسمتی از آن را دیدم ولی این نتیجه بزرگ است."


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.