۵۵۰- زندگی در آخرت

نظر به این که معاد انسان ها هم جسمانی و هم روحانی است. یعنی انسان با جسم و روح خود محشور می شود اگر انسان به واسطه ملکات زشت و خوبی که در دنیا کسب کرده است از عالم مادی رحلت کند، در روز قیامت که روزآشکار شدن اسرار و ظاهر شدن بواطن انسان ها است، همان ملکات که کسب کرده است به صورت اصلی خود در آن روز ظاهر می شود. و در نتیجه به صورت نور یا ظلمت همراه انسان است پس وقتی می گوییم حشر هم می تواند با جسم باشد و هم با صورت عمل منظورمان این است که جسم در جسمانیت خود که باقی است و روح با ملکاتی که کسب کرده به صورت اصلی خود بر می گردد.

برای نمونه خداوند در سوره طه آیه 124 می فرماید: "وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنکا وَنَحْشُرُهُ یوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمَى؛ هر کس از یاد من اعراض کند همانا معیشتش تنگ شود و روز قیامت نابینا محشورش می کنیم".

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.